Naar de inhoud

De enig aandeelhouder, zijn huwelijksgoederenregime en de inschrijving in het handelsregister

Samenvatting

Op grond van artikel 22 lid 1 sub e van het Handelsregisterbesluit 2008 dient een van de deelgenoten in een huwelijksgemeenschap dan wel een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van een NV of BV behoren als enig aandeelhouder in het handelsregister te worden ingeschreven. In dit artikel zal ik aandacht besteden aan de betekenis van deze bepaling en enige gevolgen daarvan. In het slot zal ik een aanbeveling doen voor een wijziging (aanvulling) van artikel 22 lid 1 sub e van het Handelsregisterbesluit 2008.

Tekst

1. Inleiding

Op grond van artikel 22 lid 1 sub e van het Handelsregisterbesluit 2008 (Hrb) dienen ten aanzien van een NV of BV in het handelsregister te worden ingeschreven de persoonlijke gegevens met uitzondering van de handtekening van de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap dan wel een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, de aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.

Deze bepaling is een uitvoering van de twaalfde richtlijn 89/667/EEG van de Raad van de Europese Unie (destijds Europese Economische Gemeenschap) van 21 december 1989 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Artikel 3 lid 1 van de richtlijn luidt: “Wanneer de vennootschap door de vereniging van al haar aandelen in één hand een eenpersoonsvennootschap wordt, moet dit feit, alsmede de identiteit van de enige vennoot, hetzij worden opgenomen in het dossier, onderscheidenlijk worden ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3, leden 1 en 2 van Richtlijn 68/151…