De Europese Insolventieverordening (2002.26.2162)


De Europese Insolventieverordening (IVO) is op 31 mei 2002 in werking getreden. De IVO is rechtstreeks verbindend (implementatie is dus niet nodig) en ziet op insolventieprocedures die na 31 mei 2002 worden geopend. Het faillissement, de surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling zijn insolventieprocedures in de zin van de IVO. De hoofdprocedure wordt voorzien in de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar is gelegen. Bij een rechtspersoon wordt dit vermoed de plaats van de statutaire zetel te zijn. Een dergelijke…

Verder lezen