De nieuwe Belgische nationaliteitswet en de Nederbelgen (2013.33.2009)


Op 1 januari 2013 is de nieuwe Belgische nationaliteitswet in werking getreden. Onder de oude wet kon de verklaring van een niet-Belg voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit afgelegd worden na zeven jaar hoofdverblijf in België. Vanaf inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn twee nieuwe termijnen van verblijf in België ingevoerd. 
Bij een wettelijk verblijf van vijf jaren is een aantal voorwaarden inzake maatschappelijke en economische integratie gesteld. De auteur concludeert dat een rentenierende Nederbelg van nog geen 65 jaar niet na vijf jaar verblijf in België Belg…

Verder lezen
Terug naar overzicht