De nieuwe Woningwet (1996.8.5001)


Het Instituut voor Bouwrecht organiseerde op 12 oktober 1995 een studiedag inzake de nieuwe Woningwet. In deze aflevering van Bouwrecht zijn de verschillende gehouden inleidingen opgenomen. Lubach evalueert de Woningwet en gaat met name op een aantal saillante punten in zoals: versnelling van procedures; het vooroverleg; het functioneren van de positieve fatale termijnstelling; de coördinatie milieuvergunning-bouwvergunning; verplicht bodemonderzoek; consequenties voor de werklast; en de driedeling in vergunningvrije, meldingsplichtige en vergunningplichtige bouwwerken. De Gier behandelt in ‘De nieuwe Woningwet en de bouwplanprocedures…

Verder lezen