De werking van art. 13 WBR bij doorverkoop vrij op naam (2001.25.3172)


In art. 13 WBR is een anticumulatieregeling opgenomen voor verkrijgingen die elkaar binnen zes maanden opvolgen. Ingegaan wordt op de vraag waarover overdrachtsbelasting moet worden berekend bij opvolgende verkrijgingen vrij op naam (VON) binnen zes maanden.

Bij een verkrijging vrij op naam zijn de overdrachtsbelasting en de notariskosten begrepen in de overeengekomen koopprijs. De tegenprestatie voor de onroerende zaak wordt bepaald door de verschuldigde overdrachtsbelasting en de notariskosten uit de koopprijs te elimineren.

Er zijn twee methodes om de verschuldigde overdrachtsbelasting te berekenen bij opvolgende verkrijgingen binnen zes…

Verder lezen