Deeltijdontslag

Bij bedrijfseconomische redenen is deeltijdontslag onder bijzondere omstandigheden mogelijk. Werkgever moet aannemelijk maken dat deeltijdontslag onvermijdelijk is. Bekijk het stappenplan voor werkgever bij een deeltijdontslag. Na een deeltijdontslag blijft werknemer bij werkgever werken in dezelfde functie, maar dan voor minder uren. De wet regelt het niet, maar aannemelijk is dat werknemer recht heeft op een pro rata gedeelte van de transitievergoeding. Ook kan werknemer onder voorwaarden een WW-uitkering aanvragen voor de verloren uren. Situaties die lijken op een deeltijdontslag zijn het herplaatsen van werknemer voor minder uren na langdurige arbeidsongeschiktheid en het aanbieden van een nieuw contract voor bepaalde tijd voor minder uren.

Uitgelicht

Transitievergoeding verschuldigd bij deeltijdontslag (Werknemer/Stichting Kolom)
Bij vermindering van de arbeidsduur heeft werknemer recht op een naar evenredigheid van de arbeidsvermindering te berekenen transitievergoeding, ongeacht de wijze waarop de vermindering plaatsvindt. Het moet gaan om een naar redelijke verwachting blijvende vermindering van de…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Transitievergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht