Defiscalisering bij vruchtgebruik niet volledig (2006.34.3341)


De auteur gaat in op de behandeling in de Wet IB 2001 van vruchtgebruiksituaties die krachtens erfrecht ontstaan. Het recht van vruchtgebruik kan bij het overlijden van de erflater in drie verschillende situaties ontstaan.

- krachtens testament, door een legaat van het recht van vruchtgebruik;

- door toepassing van de wilsrechten (art. 4:19-22 BW);

- door uitoefening van de wettelijke rechten (art. 4:29-30 BW).

Ingeval het vruchtgebruik krachtens testament ontstaat, ligt het initiatief bij de erflater…

Verder lezen