Dga was boete verschuldigd door tekortkoming van BV; geen artikel 1:88 BW


X is directeur-grootaandeelhouder van H BV. Deze BV bezit 25% van de aandelen in D BV. De overige aandelen van D BV worden via een persoonlijke holding gehouden door Y c.s. Om inmenging van derden te vermijden, hebben X en Y c.s.  “ten deze handelende voor zich en als enig bestuurder” van hun persoonlijke holdings en als zodanig deze holdings vertegenwoordigende een aandeelhoudersovereenkomst gesloten waarin onder meer het volgende is bepaald:  “Indien een ondergetekende (vervreemder) overgaat tot…
Verder lezen
Terug naar overzicht