Naar de inhoud

Disciplinaire maatregel

Werkgever kan een disciplinaire maatregel opleggen wanneer werknemer zijn verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt, of zich op andere wijze misdraagt. De meest voorkomende maatregelen zijn een officiële waarschuwing, een loonsanctie, demotie, schorsing en ontslag (op staande voet). Disciplinaire maatregelen staan in de wet, de arbeidsovereenkomst, een reglement of cao. Demotie en schorsing komen niet voor in de wet. Bij het opleggen van een disciplinaire maatregel moet werkgever zich houden aan het goed werkgeverschap uit artikel 7:611 BW. In de jurisprudentie is dat verder uitgewerkt. Werknemer heeft verschillende mogelijkheden om op te komen tegen een disciplinaire maatregel.

Uitgelicht

Effect loonopschorting afwachten (Werknemer/Taxicentrale O-Taks N.V.)
Werknemer is na een volledige loonopschorting op staande voet ontslagen, omdat hij stelselmatig weigerde mee te werken aan re-integratie. Gerechtshof oordeelt dat geen sprake is van een dringende reden, omdat…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Verhouding privacy werknemer en bedrijfsvoering

Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

Werkgeversaansprakelijkheid

Ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten

Re-integratie

Ontslag statutair bestuurder NV/BV

Werknemersaansprakelijkheid

Ontbinding door werkgever

Dringende reden

Billijke vergoeding

Boetebeding

Eenzijdig wijzigingsbeding

Geheimhoudingsbeding

Opzegging door werknemer

Auteur
  • Roebersen, M.
RechtsgebiedArbeidsrecht