Naar de inhoud

ECLI:NL:HR:2017:947 Hoge Raad , 23-05-2017 / 15/03265

Uitspraak

23 mei 2017

Strafkamer

nr. S 15/03265

CeH/DFL

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 10 juli 2015, nummer 22/004304-12, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft S.C. van Paridon, advocaat te Rotterdam, een schriftuur ingediend, die echter eerst na afloop van de bij de wet gestelde termijn bij de griffie van de Hoge Raad is ingekomen.

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in het beroep.

2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

Nu de verdachte niet binnen de bij de wet gestelde termijn bij de Hoge Raad door een raadsman een schriftuur houdende middelen van cassatie heeft doen indienen, is niet in acht genomen het voorschrift van art. 437, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, zodat de verdachte in het beroep niet kan worden ontvangen.

3 Beslissing

De Hoge Raad verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en E.F. Faase, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 mei 2017.

Geen middelen van cassatie ingediend. Beroep n-o. Samenhang met 15/03373 en 15/03460.

Gegevens

Instantie Hoge Raad
Datum uitspraak23-05-2017
Datum publicatie23-05-2017
ECLIECLI:NL:HR:2017:947
Formele relaties
  • Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:362, Gevolgd
  • In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2015:1892, Niet ontvankelijk
Zaaknummer15/03265
Bijzondere kenmerkenCassatie
RechtsgebiedStraf(proces)recht