ECLI:NL:RBDHA:2017:7496 Rechtbank Den Haag , 07-07-2017 / RK 17/2719


Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Parketnummer: 09/857164-17

Kenmerk RK: 17/2719

Beschikking van de rechtbank Den Haag, meervoudige raadkamer in strafzaken, op het beklag ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[klaagster] ,

[adres]

blijkens een daarvan opgemaakte akte op 30 juni 2017 ter griffie van deze rechtbank ingediend, strekkende tot teruggave van de geluidsopname van een 112-melding d.d. 11 juni 2017, aan klaagster.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het strafdossier met bovengenoemd parketnummer…

Verder lezen