ECLI:NL:RBLIM:2017:4631 Rechtbank Limburg , 17-05-2017 / Zaaknummer 5511685 CV EXPL 16-10305


Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer 5511685 CV EXPL 16-10305

Vonnis van de kantonrechter van 17 mei 2017 (bij vervroeging)

in de zaak

[eiseres]

wonend te [woonplaats] aan de [adres]

verder ook aan te duiden als “ [eiseres] ”

eisende partij

gemachtigde mr. J.J.M. Goltstein, advocaat te Kerkrade (toev. 1HQ3394)

tegen

DE STAAT DER NEDERLANDEN (het MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE en/of het MINISTERIE VAN FINANCIËN afdeling Rijksbelastingen)

zetelend te Den Haag bij het…

Verder lezen