Een bestuursorgaan kan niet worden gedagvaard als civiele procespartij


[Eisers] hebben het College van B&W van de gemeente Hellendoorn gedagvaard, stellende dat zij een deel “snippergroen” dat oorspronkelijk in eigendom was bij de gemeente, door verjaring in eigendom hebben gekregen. Zij hebben gevorderd voor recht te verklaren dat zij door verjaring eigenaar zijn geworden van dit perceel(sgedeelte), met veroordeling van het College in de kosten van de procedure. In beroep oordeelt de Rechtbank Overijssel onder meer als volgt.

Het College heeft als verweer gevoerd dat zij een bestuursorgaan is als…

Verder lezen
Terug naar overzicht