Een nieuw ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte en andere ‘290-bedrijfsruimte’


In augustus 2008 is een nieuw ROZ-model huurovereenkomst met algemene bepalingen van winkelruimte en andere ‘290-Bedrijfsruimte’ verschenen, als opvolger van het model uit 2003. In dit artikel wordt in vogelvlucht ingegaan op de verschillen tussen beide modellen.

Inleiding

De model huurovereenkomsten die zijn opgesteld door de Juridische Commissie Huurzaken van de Raad voor Onroerende Zaken ‘ROZ’ worden in de praktijk veel gebruikt. Onder andere zijn er ROZ-modellen voor Woonruimte, Kantoorruimte en Winkelruimte. De ROZ-modellen zijn in 2003 aangepast aan het in augustus 2003 in werking getreden ‘nieuwe’-huurrecht. Vragen en opmerkingen vanuit de praktijk alsmede jurisprudentie zijn aanleiding geweest na vijf jaar het model voor winkelruimte en andere ‘290-bedrijfsruimte’ aan te passen.1 Zowel de nieuwe model huurovereenkomst als de algemene bepalingen zijn op 15 augustus 2008 vastgesteld.2 Beide documenten zijn samen met een toelichting van de Juridische Commissie Huurzaken en een handleiding gepubliceerd op de ROZ-site.3

In dit artikel zal een schets worden gegeven van de verschillen tussen de modelhuurovereenkomst winkelruimte en algemene bepalingen uit 2003 en 2008, zonder dat daarbij de pretentie van volledigheid bestaat. Voorafgaand worden enkele algemene opmerkingen gemaakt.

Partijen dienen altijd voor ogen te houden dat een model niet bedoeld is om gedachteloos te worden ingevuld. Een model kan een handvat vormen bij het vastleggen van afspraken die tussen partijen zijn gemaakt en die het product zijn van onderhandelingen tussen partijen. Het model moet dan ook worden aangepast en uitgewerkt aan de hand van de concrete partijafspraken.

Daarbij komt dat het algemeen bekend is dat ROZ-modellen ‘verhuurdersvriendelijk’ zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht