Is een rolluikfusie mogelijk in één akte? (2002.20.2133)


Art. 2:333 lid 2 BW voorziet niet in een vereenvoudigde fusie voor het geval het betreft een fusie waarbij de moeder als verkrijgende vennootschap en de kleindochter als verdwijnende vennootschap fungeert. Dat zou betekenen dat in dat geval toch allerlei formele bepalingen (2:326-328) van toepassing zouden zijn. Om die reden is het alternatief van de ‘rolluikfusie’ opgekomen. De kleindochter fuseert dan eerst met de dochter, waarna vervolgens de dochter in de moeder opgaat, welke twee fusies dan wel gefacilieerd…

Verder lezen