Eenzijdig wijzigingsbeding

Wanneer een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 7:613 BW van toepassing is, kan werkgever een regeling voor een leaseauto of andere arbeidsvoorwaarden onder bepaalde omstandigheden en strikte voorwaarden eenzijdig wijzigen. Een belangenafweging is cruciaal. Heeft werkgever een zwaarwichtig belang waarvoor het belang van werknemer moet wijken? De jurisprudentie geeft daar handvatten voor. Werkgever doet er goed aan om een compensatieplan of afbouwregeling op te stellen en overleg met de OR of de vakbond te voeren. Welke mogelijkheden heeft werkgever wanneer werknemer weigert mee te werken aan de eenzijdige wijziging? Hoe kan werknemer verweer voeren tegen een wijziging?

Uitgelicht

Geen zwaarwichtig belang voor standplaatswijziging (Werknemer/Ryanair DAC)
Werknemer krijgt een billijke vergoeding van € 25.000 wegens het onterecht gegeven ontslag op staande voet op grond van werkweigering. Werkgever heeft te weinig rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden (alleenstaande moeder) bij…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Billijke vergoeding

E-grond verwijtbaar handelen

Adviesrecht

Collectieve arbeidsovereenkomst

Instemmingsrecht

Wet op de ondernemingsraden (WOR) Algemeen

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen

Verder lezen
Terug naar overzicht