Naar de inhoud

Eerste Hulp Geen Vervoer

Factoren die de besluitvorming beïnvloeden die leiden tot EHGV

Eerste hulp geen vervoer (EHGV) houdt in dat een ambulance, met of zonder spoedurgentie, naar een patiënt gaat en de ambulanceverpleegkundige (AVP) beslist om niet te vervoeren.

De patiënt wordt ter plaatse geholpen of doorgestuurd naar een andere zorgprofessional, normaliter de huisarts. Uit landelijke cijfers blijkt een forse toename van EHGV1 waarbij de trend is dat dit aandeel nog gaat stijgen2. Welke factoren beïnvloeden het besluitvormingsproces van een ambulance verpleegkundige in het uitvoeren van een eerste hulp geen vervoer rit?

Deze vraag lag te grondslag aan het onderzoek dat onder meer werd uitgevoerd door interviews met ambulanceverpleegkundigen van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Het hier volgende artikel is hiervan een samenvatting. Het volledige artikel is te lezen op

www.ambulancezorg.venvn.nl

AMBU201601-P12EERSTEHULP
Kijken, luisteren, ruiken: een eerste snelle scan. Foto: RAV Brabant MWN

De ambulanceverpleegkundige(AVP) wordt geconfronteerd met een groep patiënten die buiten het landelijke protocol ambulance (LPA) vallen. Het LPA dekt namelijk niet de hulpverlening waarbij geen sprake is van een acute gezondheidsverstoring. En toch nemen de AVP beslissingen hierin.

Binnen de RAV Brabant MWN monden 23.2% van de hulpverleningen uit in EHGV3. Bij EHGV gaat het om een groep patiënten waarbij het vaak lastig is om te bepalen of ze veilig thuis kunnen blijven. Een foute beslissing kan leiden tot risico’s voor de patiënt in de vorm van letsel, voor de organisatie in de vorm van financiële schade en voor de AVP in de vorm van tuchtrechtelijke aansprakelijkheid.

Achtergrond

De…