EHRC 2011/106, EHRM 29-03-2011, , 18240/03 (met annotatie van mr. B. de Kam)

Inhoudsindicatie

Intrekking vergunning exploitatie elektriciteitscentrale, Eigendomsrecht, Proportionaliteit

Samenvatting

Op 9 maart 1998 heeft de Turkse minister van Energie en Natuurlijke Hulpbronnen (hierna: de minister) twee concessies afgegeven ten behoeve van twee ondernemingen, respectievelijk ÇEAŞ en KEPEZ (hierna: de ondernemingen). Deze concessies staan de exploitatie van een elektriciteitscentrale toe (productie, transport, distributie en verkoop van elektriciteit) en zijn geldig tot 19 oktober 2058. Onder invloed van verzoeken tot liberalisering van de Wereldbank en het IMF wijzigt Turkije echter…

Verder lezen
Terug naar overzicht