EHRC 2011/128, EHRM 30-06-2011, , 8916/05 (met annotatie van L.C. Groen)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van godsdienst, Reikwijdte, Voorzienbaarheid bij wet

Samenvatting

Klaagster in deze zaak is de in Boulogne-Billancourt gevestigde vereniging van Jehovah’s getuigen. De vereniging heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen, onderwijzen en (gezamenlijk) beoefenen van de religie die door de Jehovah’s getuigen – ongeveer 17 miljoen mensen over de gehele wereld – wordt aangehangen en gepraktiseerd. Klaagster heeft een aantal terreinen en gebouwen in eigendom waar zij haar religieuze activiteiten verricht. Haar inkomsten haalt zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht