EHRC 2012/49, EHRM 20-12-2011, , 10486/10

Inhoudsindicatie

Verbod onmenselijke en vernederende behandeling, Vreemdelingenbewaring van met hiv geïnfecteerde vrouw, Dreigende uitzetting, Geen direct dreigend risico

Samenvatting

Klaagster, Khaterine Yoh-Ekale Mwanje, is een Kameroenese vrouw die illegaal naar Nederland is gekomen en daarna is doorgereisd naar België. Omdat zij ook in België illegaal verbleef, werd zij gedurende een periode van bijna vier maanden vastgehouden in een gesloten transitcenter met het oog op haar uitzetting naar haar land van herkomst. Klaagster is hiv-geïnfecteerd en stelt in Straatsburg dat in…

Verder lezen
Terug naar overzicht