EHRC 2017/153, HvJ EU 13-06-2017, , C-258/14 (met annotatie van mr. dr. A.E.M. Leijten)

Inhoudsindicatie

Grote Kamer, Eigendomsrecht, Pensioenen, Cumulatieverbod, Memorandum van overeenstemming, Handeling instelling EU, Werkingssfeer Handvest, Wezenlijke inhoud Handvestrechten, Gelijke behandeling

Samenvatting

Verzoekers in deze zaak zijn rechter geweest en hebben tijdens hun ambtstermijn tevens gedoceerd aan een rechtenfaculteit. Na meer dan 30 dienstjaren zijn zij in 2009 met pensioen gegaan, waarna zij als docent verbonden bleven aan de universiteit. Voor 2009 was de cumulatie van een in overheidsdienst verworven ouderdomspensioen en een beroepsactiviteit in diezelfde dienst toegestaan, ongeacht de met…

Verder lezen
Terug naar overzicht