Emigratie en aanmerkelijk belang (2001.38.3253)


De emigratie van een a.b.-houder wordt ook in de Wet IB 2001 aangemerkt als een fictieve vervreemding. De belastingdienst zal ter zake van de vervreemding een aanslag opleggen. Als voldoende zekerheid wordt gesteld, wordt evenwel voor een periode van tien jaar renteloos uitstel van betaling verleend (art. 25 lid 8 Inv.). Het uitstel vervalt indien binnen deze periode de aandelen worden vervreemd of de BV haar onderneming (nagenoeg) geheel staakt. Na afloop van de tienjaarstermijn kan een verzoek worden ingediend tot kwijtschelding…

Verder lezen