Enige knelpunten bij de beperking van de optieregeling belaste levering (1996.8.3064)


Het belang van partijen om te opteren voor een met BTW belaste levering houdt met name verband met de herzieningsregeling. Indien op het moment van levering de herzieningstermijn van 10 jaar nog niet is verstreken, wordt in geval van een vrijgestelde levering de verkoper geconfronteerd met een correctie (herziening) van de door hem bij aanschaf in aftrek gebrachte voorbelasting.

Door te opteren voor een belaste levering kan deze herziening worden voorkomen. Opteren is slechts mogelijk indien de koper de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden ter zake waarvan de BTW…

Verder lezen