Is er zodanige verontreiniging van de grond dat een woonbestemming niet mogelijk is? (1997.08.2085)


B heeft van R een woning gekocht. Bepaald is onder meer dat de koopovereenkomst zal zijn ontbonden wanneer blijkt dat de grond dusdanig is vervuild, dat geen woonbestemming mogelijk is. Koper kan op deze ontbindende voorwaarde alleen een beroep doen door aan verkoper uiterlijk 1 januari 1996 een schriftelijke verklaring over te leggen, waaruit blijkt dat de grond dermate is vervuild dat woonbestemming niet mogelijk is (zie ook Notafax 1996 nr 239 en ND 96.45.2257). In kort geding oordeelt de president dat uit een uitgebracht…

Verder lezen