Etikettering van pluimvee opgenomen in Regeling dierlijke producten


In verband met de opheffing van product- en bedrijfschappen, waaronder het Productschap Pluimvee en Eieren, worden de publieke taken van die organisaties overgenomen door de Minister van Economische Zaken.

De voorschriften ter aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen bij de etikettering, betreffen vooral voorwaarden ten behoeve van dierenwelzijn van pluimvee in alternatieve houderijsystemen en zijn daarom aangemerkt als publieke taak.

Het COKZ wordt belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften, omdat deze taak in het verlengde ligt van het toezicht op de naleving van de handelsnormen voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht