EU in actie tegen duale voedselkwaliteit


De Europese Commissie is een strijd gestart om ongeoorloofde vormen van duale voedselkwaliteit binnen de Unie zo veel mogelijk uit te bannen. Uitgangspunt is te voorkomen dat in het ene Unieland levensmiddelen worden verkocht van mindere kwaliteit dan in een ander land, terwijl merk en verpakking identiek zijn.

Meer duidelijkheid en transparantie, boven de huidige wettelijke verplichtingen, zou betere informatie moeten verschaffen over de exacte inhoud van een product, bijvoorbeeld in de vorm van een gedragscode. Het is de rol van de lidstaten, en vooral de nationale consumenten- en voedingsautoriteiten, om naleving van het EU-consumentenacquis te waarborgen en de Europese wetgeving inzake veiligheid en etikettering van levensmiddelen op nationaal niveau te handhaven.
 

Publicatieblad EU C 327 van 29 september 2017, p.1
Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de EU-wetgeving inzake levensmiddelen- en consumentenbescherming op kwesties in verband met tweevoudige kwaliteit van producten — Het specifieke geval van levensmiddelen

Factsheet on the guidance

Verder lezen
Terug naar overzicht