Europees arbeidsrecht

Europeesrechtelijke regelgeving werkt door in het Nederlandse recht en prevaleert in veel gevallen boven de nationale regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het EU-Verdrag, en bij de diverse verordeningen en richtlijnen die deel uitmaken van het recht van de Europese Unie (Unierecht). Rechtspraak van Europese rechters, zoals het EHRM en het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU), bindt ook de nationale rechter. In deze practice note wordt een overzicht gegeven van de meest relevante aspecten van het Europese arbeidsrecht. Daarnaast komt Europees recht aan de orde in andere practice notes, afhankelijk van het onderwerp.

Uitgelicht

Voorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU
De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een nieuwe richtlijn inzake meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU. Deze moet de richtlijn schriftelijke verklaringen (91/533/EEG), die in het Nederlandse recht is uitgewerkt…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

De Nederlandse werknemer in het buitenland

De buitenlandse werknemer in Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst

Vakantie

Criteria overgang van onderneming

Geheimhoudingsbeding

Collectieve actie en staking

Gelijke behandeling

Verder lezen
Terug naar overzicht