Fax-bericht met ‘ok’-bevestiging is gelijk te stellen aan aangetekende brief (2012.46.2006)


X bericht Y per fax dat hij zijn abonnement opzegt. Het verzendbericht vermeldt dat één pagina is verstuurd en dat het resultaat ‘ok’ is. Y stelt met een beroep op zijn algemene voorwaarden, waarin staat dat de overeenkomst per aangetekende brief beëindigd moet worden, dat een faxbericht niet gelijk is te stellen aan een aangetekende brief. 
De kantonrechter oordeelt dat i.c. een fax gelijkgesteld mag worden met een aangetekende brief. De waarde van de aangetekende brief is dat de verzender een bewijs van verzending…

Verder lezen
Terug naar overzicht