Financiële afspraken Rijk en koepelorganisaties over kosten invoering Omgevingswet


Voor een voortvarende invoering van de Omgevingswet hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een akkoord gesloten over de kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich meebrengt.

De koepels VNG, IPO, UvW en het Rijk hebben vandaag een onderhandelingsakkoord gesloten. In dit akkoord is  een principe-afspraak gemaakt over de verdeling van de kosten en besparingen:

  • De Rijksoverheid draagt de investeringskosten die samenhangen met de invoering van de wet. Hierbij moet gedacht worden aan eenmalige kosten die samenhangen met de…
Verder lezen
Terug naar overzicht