Fiscale begeleiding van de splitsing van rechtspersonen (1998.47.3990)


Op 16 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake de fiscale begeleiding van de splitsing aangenomen. De auteur bespreekt de fiscale gevolgen voor zowel de splitsende en de verkrijgende rechtspersoon als haar aandeelhouders terzake van de vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, kapitaalsbelasting, omzetbelasting en de inkomstenbelasting. Voor een globaal overzicht wordt verwezen naar FBN 1997, nr 111.

Bij een splitsing gaat (een deel van) het vermogen van de ene (splitsende) rechtspersoon onder algemene titel over op een andere (verkrijgende) rechtspersoon. Hoofdregel…

Verder lezen