Geen aansprakelijkheid voor achterwege laten vereffening


G is bestuurder van Invent Business Software. Invent Business Software was bestuurder van Valar Groep BV. Valar Groep is in juni 2013 veroordeeld om aan Helion Chemie € 45.548,07 (in hoofdsom) te betalen. De algemene vergadering van aandeelhouders van Valar Groep heeft op 31 januari 2013, na tussenvonnis in de procedure en vóór eindvonnis, het besluit genomen tot ontbinding van Valar Groep. Invent Business Software heeft ex art. 2:19 leden 3 en 4 BW aan het handelsregister opgaaf gedaan van…

Verder lezen
Terug naar overzicht