Geen advocaat, dus niet ontvankelijk - geen schending van artikel 6 EVRM of Grondwet


Echtscheiding en hoger beroep. Artikel 362 jo 281 Rv. Beroepschrift niet ondertekend door een advocaat. Nagelaten om het verzuim te herstellen. Niet-ontvankelijk. Beroep op artikel 6 EVRM faalt.

De feiten
M is bij een door hemzelf ondertekend schriftelijk stuk van 10 maart 2017 (door het hof ontvangen op 20 maart 2017) in hoger beroep gekomen van een gedeelte van de beschikking van de rechtbank van 22 februari 2017. Bij brief van 21 maart 2017 heeft het hof M medegedeeld dat zijn beroepschrift niet voldoet…

Verder lezen
Terug naar overzicht