Geen kamerverhuur bij seksclub, maar gelegenheid geven tot seks


Samenvatting

Belanghebbende was in het onderhavige jaar in het bezit van een vergunning tot exploitatie van een seksinrichting in het door hem gehuurde pand. De openingstijden van de club worden door belanghebbende vastgesteld. Belanghebbende of een in dienst zijnde gastvrouw is tijdens openingstijden aanwezig om toezicht te houden op de dagelijkse gang van zaken. Belanghebbende maakt voor de club reclame in een regionaal dagblad. Met nieuwe prostituees wordt een intakegesprek gehouden waarin onder meer de huisregels worden besproken. De prostituees maken gebruik van vrijwel het gehele pand, zoals de ontvangstruimte, werkkamers en de keuken.

De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende niet slechts kamers verhuurt aan prostituees. De gemiddelde klant zou de dienstverlening ervaren als dienstverlening door belanghebbende, bestaande uit het geven van gelegenheid tot seksueel vermaak. De ‘verhuur’ van kamers is zodanig bijkomstig van aard dat deze dienst geacht wordt te zijn opgegaan in de totale dienst.

Aan belanghebbende is een vaststellingsovereenkomst aangeboden, waarbij werd aangeboden dat boekencontroles over 2006 tot half 2008 achterwege zouden blijven. Bij niet-ondertekening zouden regelmatig waarnemingen ter plaatse worden uitgevoerd. Belanghebbende beroept zich op het beginsel van détournement de pouvoir. Dit beroep wordt door de rechtbank verworpen, omdat zo belanghebbende (ongeoorloofd) al onder druk zou zijn gezet, dit niet van invloed kan zijn geweest voor de onderhavige naheffingsaanslag.

(Beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht