Geen kostenvergoeding bezwaarfase inzake te hoge voorlopige aanslag


Samenvatting

Bij het vaststellen van de voorlopige aanslag IB/PVV 2008 heeft de inspecteur zich gebaseerd op de aanslag voor het jaar 2007. In dat jaar had belanghebbende echter een dividenduitkering ontvangen, die een incidenteel karakter had. Deze incidentele bate heeft dus de omvang van de voorlopige aanslag 2008 mede bepaald. Omdat dit ten onrechte is, is belanghebbende van mening dat de inspecteur hem de gemaakte kosten van de bezwaarfase (waarin de voorlopige aanslag is verminderd) moet vergoeden. De inspecteur weigert dit. Naar zijn mening is er geen sprake van een onrechtmatige daad.

Rechtbank Haarlem overweegt dat de inspecteur bij het opleggen van een voorlopige aanslag een bepaalde marge heeft. Dit neemt niet weg dat hij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moet nemen. De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur uit de hem ter beschikking staande gegevens niet heeft kunnen afleiden dat de dividenduitkering van 2007 een eenmalig karakter had. Van hem mag dus niet verlangd worden dat hij bij het opleggen van de voorlopige aanslag 2008 ervan uitgaat dat de dividenduitkering eenmalig was. Door bij het opleggen van de voorlopige aanslag 2008 mede de incidentele bate in aanmerking te nemen, heeft de inspecteur niet onrechtmatig gehandeld. Hij is niet gehouden de in bezwaar gemaakte kosten te vergoeden.

Verder lezen
Terug naar overzicht