Geen misbruik van recht bij executieverkoop woning door bank


Na aanhoudende problemen bij het voldoen van de financiële verplichtingen jegens de bank, gaat de bank over tot openbare veiling van de woning waarop zij een eerste recht van hypotheek heeft. In navolging van de voorzieningenrechter oordeelt het hof dat de bank daarbij geen misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om tot executoriale verkoop over te gaan.

Achtergrond
X en Y hebben eind 2005/begin 2006 een woning gekocht. Ten behoeve van de aankoop van de woning is op 29 december 2005 een geldleningsovereenkomst met SNS Bank gesloten voor een…

Verder lezen
Terug naar overzicht