Geen nieuwe norm voor het berekenen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC)


Door het vorige kabinet was vastgesteld dat er een behoefte is aan een nieuwe norm voor het berekenen van de energieprestatiecoëfficiënt voor het bouwen van nieuwe woningen. De energieprestatiecoëfficiënt wordt afgekort als EPC.

Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de EPC. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw.

Omdat de huidige norm niet bleek te voldoen heeft het (voormalige) Ministerie van VROM het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) opdracht gegeven om een nieuwe norm voor de EPC te ontwikkelen. Het Nederlands Normalisatie Instituut heeft recent echter aangegeven nog geruime tijd nodig te hebben. Op korte termijn is er geen zogeheten ‘Energie Prestatie Gebouwen’ (EPG)-norm van voldoende kwaliteit beschikbaar. Het probleem is dat rekenkundige controles verschillende uitkomsten laten zien.

Op dit moment wordt er gerekend met de zogeheten ‘Energie Prestatie Nieuwbouw’ (EPN). Zolang er geen nieuwe norm is, wordt er gerekend met deze norm. Op basis van deze norm zijn ook al kosten- en effectstudies gedaan voor de aanscherping van de EPC van 0,8 naar 0,6 per 1 januari 2011.

[Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl 06-10-2010]

Verder lezen
Terug naar overzicht