Geen recht op openbaarmaking van kostenramingen bij aanbesteding van de asbestsanering


Asbest

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

5 juli 2017, nr. 201604826/1/A3,

ECLI:NL:RVS:2017:1808

(Van Altena, Scholten-Hinloopen, Drop)

Openbaarmaking.

[Wob art. 10; Aanbestedingswet art. 2.57]

Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college besloten op het verzoek tot openbaarmaking van gegevens over de aanbesteding van de asbestsanering en renovatie van het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven. Het college heeft verwezen naar reeds openbaar gemaakte informatie en geweigerd overige stukken over de totstandkoming van de aanbesteding te verstrekken op grond van artikel 2:57 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 en artikel 10 lid 2 onder g en artikel 11 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het college heeft geweigerd stukken over de kostenraming openbaar te maken op grond van artikel 2:57 lid 2 van de Aanbestedingswet en artikel 10 lid 2 onder b van de Wob en gegevens over inschrijvers zijn geweigerd op grond van artikel 2:57 lid 1 van de Aanbestedingswet en artikel 10 lid 1 onder c van de Wob.

Blijkens artikel 2.57 lid 2 van de Aanbestedingswet en de geschiedenis van de totstandkoming van dat artikellid ziet dat artikel zowel op aanbestedingsstukken als op andere voorbereidende documenten voor de aanbesteding die door of namens de aanbestedende dienst zijn opgesteld. [appellant] heeft ter zitting toegelicht dat hij specifiek informatie wil over de ramingen van de kosten en de keuze voor bepaalde selectiecriteria die er volgens hem voor zorgen dat buitenlandse ondernemingen worden uitgesloten.

Naar het oordeel van de Afdeling kunnen stukken die zien op de kostenraming de mededinging vervalsen…

Verder lezen
Terug naar overzicht