Geen rechtsgeldige mededeling van cessie na faillissement


V vordert in rechte van K schadevergoeding wegens door K gepleegde wanprestatie. De Rechtbank wijst de vordering af. Nadat V hoger beroep heeft ingesteld, wordt V op 12 mei 1995 failliet verklaard. De curator wil de procedure niet overnemen. Holding BV (H), enige aandeelhoudster van V, stelt dat zij de procedure zal voortzetten aangezien zij de vordering van V heeft overgenomen bij akte van cessie van 9 december 1994. Deze cessie was voltooid door brieven van de curator aan H, waarin de curator verklaart de…

Verder lezen