Geen toestemming voor schenking teneinde vermogen 'op te eten' (2013.44.2001)


De bewindvoerder verzoekt de kantonrechter machtiging om in 2013 aan ieder van de twee kinderen van rechthebbende € 15.000 te mogen schenken.
Volgens de kantonrechter vraagt de bewindvoerder in zijn verzoek de kantonrechter in feite om met de eventuele inwilliging van een verzoek tot schenking de werking van de nieuwe AWBZ-wetgeving te frustreren door opzettelijk het eigen vermogen van rechthebbende te (laten) verlagen. Op termijn zou dit dan tot een verlaging van de eigen bijdrage voor rechthebbende (kunnen) leiden. De kantonrechter kan deze grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht