Gelijke behandeling

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan, tenzij sprake is van een wettelijke uitzondering op dit verboden onderscheid. In sommige gevallen kan een rechtvaardigingsgrond aanwezig zijn voor indirecte discriminatie. In dit onderwerp wordt nader ingegaan op de verschillende discriminatiegronden, het verschil tussen direct en indirect onderscheid en de uitzonderingen op het verbod tot onderscheid. Daarnaast wordt ingegaan op verboden onderscheid tijdens de sollicitatieprocedure, bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij het einde van arbeidsovereenkomst.

Uitgelicht

Gelijke beloning mannen en vrouwen in cao Aegon
Met FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen is Aegon tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao. Dit is de eerste cao waarin gelijke beloning van mannen en vrouwen is opgenomen. Partijen zijn overeengekomen dat Aegon vóór…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Billijke vergoeding

Europees arbeidsrecht

H-grond overige omstandigheden

Leeftijds- en pensioenontslag

Opzegging door werknemer

Opzegging werkgever

Opzegverboden

Pensioen

Termijnen in het arbeidsrecht

Verwachte ontwikkelingen

Proeftijdbeding en proeftijdontslag

Ontbinding door werkgever

Verder lezen
Terug naar overzicht