Gelijkheidsbeginsel bij vaststelling grondprijs door gemeente


De gemeente G heeft een industrieterrein ontwikkeld van 11 ha. Op 28 februari 1991 verkopen B en W daarvan 6 ha aan X voor ƒ 44 per m2, behoudens goedkeuring van de gemeenteraad. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de uitgifteprijs van het terrein merken B en W het volgende op: “ Bijzonder aan de kostprijsberekening is dat verreweg het grootste gedeelte naar één koper gaat, met wie inmiddels overeenstemming is bereikt. De effecten daarvan zijn in de kostprijsberekening verwerkt. De uitgifteprijs kan worden vastgesteld op ƒ 51 per…

Verder lezen