Getuigschrift

Werkgever is bij einde dienstverband verplicht een getuigschrift te geven als werknemer dat vraagt. Het maakt niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is geëindigd, dus ook bij een ontslag op staande voet of bij een ontslag door werknemer zelf bestaat deze verplichting. In artikel 7:656 BW staat wat in het getuigschrift opgenomen moet en, op verzoek van werknemer, kan worden. Werkgever is niet verplicht een positief getuigschrift te geven. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden maken partijen vaak afspraken over het getuigschrift. Werkgever is aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet-verstrekken van een getuigschrift of door het verstrekken van onjuiste informatie.

Uitgelicht

Oude werkgever niet aansprakelijk voor schade als gevolg van referentie (Werknemer/Openbaar Onderwijs Groep Groningen)
Oude werkgever is niet aansprakelijk voor schade als het gestelde gevolg van de verschafte (negatieve) referentie over ex-werknemer. Bij het verstrekken van een referentie geldt dat…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Verder lezen
Terug naar overzicht