Gewijzigde vrijstelling prospectusplicht bij aanbieden van effecten


De vrijstellingsregeling van de prospectusplicht bij het aanbieden van effecten is gewijzigd per 1 oktober 2017. De grens waarbij een prospectus verplicht is wordt verhoogd van €2,5 naar €5 miljoen. Daarnaast moeten ondernemingen die gebruik maken van de vrijstelling voldoen aan een aantal voorwaarden.

Prospectusplicht
In Nederland geldt een prospectusplicht voor het aanbieden van effecten aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt (geregeld in artikel 5:2 Wft). Dit betekent dat het verboden is om effecten uit te geven zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus die algemeen verkrijgbaar is.

Vrijstelling van €2,5 miljoen naar €5 miljoen
Er zijn een aantal uitzonderingen en vrijstellingen op bovengenoemde prospectusplicht, waaronder de €2,5 miljoen-vrijstelling. Per 1 oktober 2017 zal deze vrijstelling worden verhoogd tot een €5 miljoen-vrijstelling. Dit betekent dat de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van in een groep verbonden groepsmaatschappijen berekend over een periode van 12 maanden onder de €5 miljoen moet blijven, om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling.

Meldplicht en informatiedocument
Daarnaast gelden per 1 oktober 2017 een aantal nieuwe voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te maken van de vrijstelling. Zo moeten aanbiedingen die onder de vrijstelling worden gedaan voortaan vooraf worden gemeld bij de AFM. Ook zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan beleggers door middel van een informatiedocument dat in de bijlage van de vrijstellingsregeling is opgenomen. Daarnaast moet dit informatiedocument gelijktijdig met de melding aan de AFM worden verstrekt. Het informatiedocument helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Bron: AFM

Verder lezen
Terug naar overzicht