Gratieregeling bij levenslange gevangenisstraffen in Litouwen voldoet niet aan het EVRM


EHRM 23 mei 2017, nrs. 22662/13 e.a., ECLI:CE:ECHR:2017:0523JUD002266213, Matiosaitis e.a. t. Litouwen

De zaak Matiosaitis en anderen tegen Litouwen gaat over acht gevangenen die een klacht hebben ingediend bij het EHRM over hun levenslange gevangenisstraf. Zij stellen dat zij geen realistisch vooruitzicht hebben op een verkorting van hun straf en artikel 3 van het EVRM (verbod van onwaardige en onmenselijke behandeling) daardoor is geschonden. Het EHRM stelt in de uitspraak vast…

Verder lezen
Terug naar overzicht