Het begrip levensverzekering (1999.37.3363)


Tot de inkomsten uit vermogen behoort het rentebestanddeel dat is begrepen in een kapitaalsuitkering uit een levensverzekering (art. 25.1.c Wet IB). Onder bepaalde omstandigheden is dit rentebestanddeel vrijgesteld (art. 26a Wet IB). Voorwaarde is dat de overeenkomst voldoet aan het begrip levensverzekering als bedoeld in art. 1.1.b Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf. Daaruit volgt dat een levensverzekering een overeenkomst is tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met het leven of de dood van een mens met uitzondering van ongevallenverzekeringen…

Verder lezen