Het fiscale loonbegrip

Loon is een van de essentiële kenmerken van de arbeidsovereenkomst. Er is verschil tussen het civiele loonbegrip en het fiscale loonbegrip. Het fiscale loonbegrip is ruimer. Het gaat om loon in geld, in natura en loon in de vorm van een besparing. Ook bij een fictieve dienstbetrekking is het fiscale loonbegrip van toepassing. Werkgever moet loonheffing inhouden op het loon. Sommige loonbestanddelen zijn daarvan vrijgesteld. De werkkostenregeling bepaalt wanneer werkgever vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan werknemer kan toekennen. De werkkostenregeling moet het systeem van vergoedingen en verstrekkingen voor werkgevers eenvoudiger maken, maar roept in de praktijk vragen op.

Uitgelicht

Wetsvoorstel fiscale vergroeningsmatregelen 2019, fiets van de zaak
Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 1 januari 2020 het privévoordeel van een fiets van de zaak vast te stellen door middel van een forfait. Het forfait zal 7% van de consumentenadviesprijs bedragen. Een eventuele eigen bijdrage…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Correcte eindafrekening

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Wet DBA - Wettelijk kader

Loon in arbeidsovereenkomst of cao

Transitievergoeding

Ziektewet

Arbeidsongeschiktheid na ziekte WIA

Overlijden werknemer

Verder lezen
Terug naar overzicht