Het Italiaanse huwelijksvermogensrecht (2002.51.2291)


Sinds de invoering van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek in 1942 is het onderdeel ‘personen- en familierecht’ veelvuldig gewijzigd. De meest ingrijpende wijziging had plaats in 1975, waarbij onder meer het huwelijksvermogensrecht grondig werd herzien. Tot 1975 was het Italiaanse wettelijke systeem een koude uitsluiting: ieder der echtgenoten bleef enig en exclusief rechthebbende op de goederen die hij of zij ten huwelijk aanbracht of tijdens het huwelijk verwierf. Met de wetswijziging van 19 mei 1975 werd een beperkte gemeenschap van goederen ingevoerd als wettelijk systeem, ten onrechte…

Verder lezen