Het lijfrenteregime vanaf 2001 (2000.28.3249)


De auteurs geven een overzicht van het lijfrenteregime onder de Wet IB 2001 en behandelen het overgangsrecht. Ingevolge het overgangsrecht worden lijfrentetermijnen uit vóór 1 januari 2001 gesloten lijfrenteverzekeringen onder het nieuwe regime aangemerkt als periodieke uitkeringen uit een inkomensvoorziening. Hierdoor worden de uitkeringen tegen het progressieve tarief belast in box 1. Voor de aftrek van de lijfrentepremies gelden de regels van nieuwe regime. Dit betekent dat jaarlijks slechts een aftrek van ƒ 2.204 kan worden geclaimd. Wanneer sprake is van een pensioentekort is een aanvullende lijfrentepremieaftrek mogelijk.

Voor de praktijk is van belang dat het ‘oude’ overgangsrecht voor pre-Brede Herwaardering lijfrenteverzekeringen (dit zijn polissen die vóór 1 januari 1992 zijn gesloten) gedeeltelijke wordt geëerbiedigd. Hierdoor blijft het mogelijk termijnen van lijfrenten uit dergelijke polissen te schenken aan de kinderen.

C.C.M. SiebersC.H.M. Walschot

VFP 2000/6 , blz. 14

Verder lezen