Het nieuwe concernfinancieringsregime (1997.30.3333)


Op grond van het op 1 januari 1997 in werking getreden concernfinancieringsregime kan een lichaam een reserve vormen voor de risico's die verband houden met internationale concernfinancieringsactiviteiten van dat lichaam (art. 15b Wet Vpb). Op grond van deze regeling mag 80% van de concernfinancieringswinst worden toegevoegd aan de reserve, doch niet meer dan 80% van de totale belastbare winst van de belastingplichtige. Een van de (vele) vereisten die art. 15b Wet Vpb stelt is dat de concernfinancieringsactiviteiten uitsluitend vanuit Nederland plaatsvinden. Om…

Verder lezen