Het vervreemdingsbeding en de heffing van inkomstenbelasting (2004.34.3140)


De auteur bespreekt de gevolgen van een tweetal arresten van de Hoge Raad. In de eerste plaats gaat hij in op het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2004 (V-N 2004/22.9) en de motivering van het beroepschrift van de staatssecretaris van Financiën. In de casus die heeft geleid tot deze zaak is het melkquotum bij de bedrijfsoverdracht van vader op zoon voor de IB geruisloos doorgeschoven. De landbouwgrond is ruisend overgedragen. Drie jaar na de overname wordt de onderneming gestaakt, …

Verder lezen
Terug naar overzicht